dinsdag 14 mei 2019

IJs, maar geen pret

We bekijken met enige regelmaat, en met toenemende zorg, de ijskaartjes die de Norway Ice Service op haar website publiceert. Want er ligt, het is inmiddels half mei, nog best veel zee-ijs rondom Spitsbergen. Het pakijs reikt nog tot aan de noordkust van de eilanden, de oostkant ligt nog grotendeels vol, en de wind blaast ijsvelden rond de zuidpunt van Spitsbergen, de Sørkap. De route vanuit noord Noorwegen naar Spitsbergen voert langs deze kaap en we hebben uiteraard geen zin om in een ijsveld te stranden.
Uit een snelle vergelijking van de actuele ijskaartjes met die uit het archief van de Ice Service blijkt dat er in vergelijking met vorige jaren behoorlijk veel ijs ligt voor de tijd van het jaar. Dat blijkt ook uit de berichtjes die de Ice Service op Twitter plaatst en waarin ze melden dat de zee-ijs bedekking rondom Spitsbergen momenteel ruim 1700km2 groter is dan gemiddeld in de periode 1981-2010 het geval was.
Dat is toch raar? Terwijl er wereldwijd zorgen zijn over het verdwijnende Noordpoolijs, blijkt er rondom Spitsbergen juist veel meer ijs te liggen dan in vorige jaren. Zou het dan toch meevallen met dat verdwijnende Noordpoolijs?
Marius Arthun van de Universiteit van Bergen, legt in een artikel in de Aftenposten uit dat dit beslist niet het geval is. Ook in de Barentszzee schuift de grens van het zee-ijs langzaam maar zeker naar het noorden als gevolg van klimaatverandering. Tegen het einde van deze eeuw zal het ijs verdwenen zijn. Maar door natuurlijke variatie kan het ijs zich nog altijd periodiek uitbreiden.
Eén van de veroorzakers van deze variatie is de warme golfstroom. Deze zorgt er voor dat Spitsbergen, ondanks het feit dat het zo dicht bij de Noordpool ligt, voor een groot gedeelte ijsvrij is. De golfstroom blijkt echter in kracht te varieren en als deze zwakker is kan het zee-ijs zich verder naar het zuiden uitbreiden. Dat is nu dus aan de hand.
Hoewel het ijs misschien onze poging naar Spitsbergen te zeilen gaat frustreren, hadden we het ook wel fijn gevonden als de grotere ijsbedekking een signaal zou zijn geweest dat het wel meevalt met het verdwijnen van het Noordpoolijs. Maar nu dat dus niet het geval blijkt, zijn we dubbel ongelukkig met al dat zee-ijs bij Spitsbergen.